Hrvatska

U Hrvatskoj najkritičnije je i dalje kod Jasenova gdje je Sava na vrhuncu vodenog vala. Nekoliko je slabih tačaka odbrane
Iako Sava kod Jasenovca stagnira, očekuje se rast vodostaja, a vodeni val očekuju i u bh. opštinama Gradiška i Srbac.
Na području Jasenovca očekuje se daljnji rast vodostaja Save iako rijeka trenutno stagnira nakon što je rasla kroz noć.
U Hrvatskoj se nastavlja borba sa visokim vodama. Savski nasipi izdržavaju rekordne vodostaje. Uradilo se sve što se moglo.
Rijeka Sava na rekordnoj je razini kod Jasenovca. Trenutno stagnira. Vojska i civilna zaštita raspoređeni su po selima uz
Vodostaj Save u Jasenovcu dosegnuo rekordnu visinu, traju pripreme za vodeni val čiji se maksimum očekuje u utorak.
Oglasi