Huda jama

Na mariborskom groblju Dobrava bit će ukopani posmrtni ostaci 800 žrtava iz Hude jame.
Oglasi