Ibrahim Sofić

Države regije izdvajaju desetke miliona eura godišnje na uvoz hljeba, keksa i srodnih proizvoda.
Prema podacima Svjetske zdravstvene situacije, na svjetskom planu od BiH samo je gora situacija u Sjevernoj Koreji.
Iako regija slovi za veliku bazu talenata i podneblje s tradicijom u skijanju, sa Igara su stigla tek dva odličja.
Više od godine entitet Federacija Bosne i Hercegovine naplaćuje više troškove od onih koje je raspisala državna vlada.
Bh. glumica Selma Alispahić govori o jednoj od najdugovječnijih predstava, koju u SARTR-u igra od 1999. godine.
Komandant NATO-a u BiH za Al Jazeeru je komentirao napredak ove države ka euroatlantskim integracijama.
Oglasi