ICTY

Zakon se ne odnosi na presude ICJ-ja, koji je presudio da se u Srebrenici desio genocid, ni na presude Haškog tribunala.
Savez logoraša u BiH izrazio nezadovoljstvo odlukom kojom je Karadžićevoj odbrani odobreno 850 hiljada KM.
Predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius kazao je na komemoraciji žrtvama genocida kako je 2003, kada je bio
Mićo Stanišić je bivši ministar unutrašnjih poslova RS-a, a Stojan Župljanin bivši načelnik CJB-a Banja Luka.
Haški osuđenik Radovan Karadžić želi posjetiti grob mlađeg brata, te ima garancije srpskih vlasti.
Tužilaštvo Haškog tribunala najavilo je će uložiti žalbu na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju.
Oglasi