Italija

Poglavar Rimokatoličke crkve molio se zajedno s anglikanskim biskupom u Evropi Robertom Innesom u Crkvi svih svetih.
Ukupno 69 izbjeglica i migranata pronađeno je u kontejneru na kamionu koji ih je trebao odvesti do plaže u Khomsu.
Italijanska policija zaplijenila je imovinu mafijaškog klana napuljske Camorre u vrijednosti 20 miliona eura.
Istovremeno, u Italiji je spašeno 630 ljudi, koji su putovali pretrpanim gumenim čamcima i na barži.
Požar izbio kada je plovilo bilo na milju od obale što je dalo dovoljno vremena za evakuaciju.
Procjena obuhvata ukupnu štetu nad privatnim dobrom, firmama i kulturnom baštinom, kao i trošak sanacije i evakuacije.
Oglasi