Ivan Pavković

U posljednjih godinu dana Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, nezvanično, napustilo je više od 20 ljekara.
Niskotarifni avioprijevoznici, da bi pokrenuli letove, uglavnom traže jeftine ili čak i besplatne aerodromske usluge,
Ne postoji registar zagađivača zraka, stoga, niko ne odgovara niti se mogu sprovesti mjere sankcija.
U ovom bh. entitetu do kraja godine trebale bi uslijediti izmjene u penzijsko-invalidskom sistemu.
Više od 500 predmeta javnih nabavki u BiH je blokirano već tri godine zbog uloženih žalbi, čime se krše i ljudska prava.
Više od 500 predmeta javnih nabavki u BiH je blokirano već tri godine, zbog uloženih žalbi. Predmeti su blokirani upravo u
Oglasi