Izbjeglice

U Unsko-sanskom kantonu privremeno je smješteno više od 3.300 izbjeglica i migranata. Već taj broj premašuje dozvoljeni
Komesarijat za izbjeglice navodi da je riječ o stambenom programu za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Nekad model integracije u Italiji, gradić Riace u Calabriji, privukao je pažnju javnosti prošle godine kad je ministar
Assad je nagovijestio da je SAD 'prodao' svoje kurdske partnere i poručio da će se sirijska vojska vratiti u tu oblast...
Ističe rok koji je Vlada Unsko-sanskog kantona dala Međunarodnoj organizaciji za migracije i vlastima BIH. Tražili su da sve
Više od polovine procijenjene sume za ovu godinu bilo bi namijenjeno za hranu, vodu, sanitarije i sklonište.
Oglasi