Izgradnja

Piše: Nihad Đozić - U šta je potrošeno 2,5 milijarde eura, prikupljenih u BiH po osnovu akciza na naftu i kroz...
Zamjenici predsjedavajućih Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta BiH pisali predsjedniku Evropskog parlamenta.
BiH najavljuje moguće raskidanje ugovora o granici, a iz Zagreba poručuju da nema pravnih zapreka za gradnju.
Projekt LNG-a, koji hrvatske vlasti smatraju strateški važnim, na ekološkom i turističkom otoku Krku izaziva bojazni.
Gradnja Pelješkog mosta i dalje izaziva nedoumice između Hrvatske i BiH. U Zagrebu smatraju da se gradi na hrvatskoj
Prema uvjetima dogovora, Gradska uprava će platiti navedenu cifru nadoknade i odobriti gradnju džamije.
Oglasi