Jean-Claude Juncker

Mađarski premijer Orban optužuje američkog bogataša Georgea Sorosa da koristi NVO kako bi preplavio Evropu migrantima.
Izgradnja mosta trajno je rješenje teritorijalnog diskontinuiteta Hrvatske, kojom se neće narušiti interesi BiH.
Predsjednik Evropske komisije ne želi da Katalonija postane nezavisna jer bi to ohrabrilo druge regije da naprave isto.
Predsjednici Francuske i Evropske komisije, tvrde analitičari, dijele zajedničku zabrinutost za budućnost EU-a.
Kosovo je jedinstven slučaj i ne može se usporediti s nekom drugom situacijom, pa ni s Katalonijom stav je EU-a.
Premijeri Italije i Grčke smatraju da je funkcija, kako ju je zamislio Juncker, suvišna i nepotrebna.
Oglasi