Jerevan

Paruir Airikian, jedan od osam kandidata za armenske predsjedničke izbore, ranjen je u grudi ispred svoje kuće.
Jermenci su pred mađarskim konzulatom protestirali zbog odluke Mađarske da vrate azerbejdžanskog vojnika.
Oglasi