Jobe

×

Error message

Brightcove API call failed: [ { "error_code" : "UNKNOWN", "message" : "An unknown error occurred. It has been logged (ID c-e1891d8c-5803-4412-91bf-5a55a87177eb)" } ]
Hiljade ljudi pobjegle su od nasilja u saveznim državama Jobe i Borno na sjeveroistoku Nigerije. Među njima je veliki broj državnih službenika, koji...
Oglasi