Juta

Reljef i struktura zemljišta na površini Marsa najviše odgovara uslovima koji vladaju u ovoj američkoj saveznoj državi.
Oglasi