Južni Sudan

Generalni sekretar UN-a kazao da Vlada u Jubi odbija prihvatiti činjenicu da u toj zemlji gladuje 100.000 ljudi.
Menadžer aviokompanije South Supreme Airlines kazao je da nema mrtvih.
U Jemenu neuhranjeno 462.000 djece, u Somaliji 270.000, Nigeriji 450.000 neuhranjene djece, a u Južnom Sudanu 270.000.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 100.000 ljudi izloženo je gladi u južnosudanskoj državi Južni Liech.
Ujedinjene nacije upozoravaju da glad prijeti najmanje 20 miliona ljudi u u Jemenu, Južnom Sudanu, Somaliji i Nigeriji.
Skoro 1,4 miliona djece moglo bi ove godine da umre od gladi u Nigeriji, Somaliji, Jemenu i Južnom Sudanu, upozorava UN.
Oglasi