Katolička crkva

Političari i stranke ostavljaju dojam da općedruštveno važna pitanja tretiraju isključivo na temelju vlastitog interesa.
Prema podacima Katoličke crkve, broj katolika u BiH, koji su u najvećem broju Hrvati, smanjio se na 376.591 vjernika.
Sveti ostaci Kristovog križa dio su izložbe koja predstavlja dio fundusa umjetnina i etnografske zbirke.
Konzervativci tvrde da papa Franjo svojom liberalnom teologijom uništava Katoličku crkvu.
Pavao VI vodio je Katoličku crkvu od 1963. do 1978. godine donoseći teške odluke tokom pontifikata.
Kardinal iz Hong Konga kritikovao je sporazum Svete Stolice i Kine, prema kojem će Papa imenovati kineske biskupe.
Oglasi