Kipar

Smanjenje njenog suvereniteta je smanjivanje suvereniteta EU-a, tvrdi grčki predsjednik.
Nikos Kotzias će s liderom kiparskih Grka Anastasiadesom razmatrati načine prevazilaženja blokade pregovora.
Turski premijer Yildrim ponovio da hidrokarbonski resursi oko Kipra pripadaju objema stranama na mediteranskom otoku.
Jedan policajac zadobio je 'veoma lake povrede', a manja šteta nastala je na ulazu u policijsku stanicu baze...
Članovima KUD-a Izvor nije dozvoljen ulazak u zemlju jer su pokazali pozivno pismo u kojem piše da idu na sjever otoka.
Grupa država podržala je projekat Mediteranskog plinovoda, kojim bi se energent iz Izraela isporučivao Europi. Ministri
Oglasi