Kontekst

Milioni su bespravno i neplanski izgrađenih objekata u zemljama regije. Ko je kriv za takvo stanje? Zašto su zakoni i
Koje su posljedice zloupotrebe antibiotika na čovjeka, a koje na čovječanstvo? Kakve su smjernice za njihovu upotrebu, kako
Koji su glavni uzroci globalnih oružanih sukoba? Jesu li ratovi produžena politička sredstva ili neizbježna stvarnost?
Koliko je kvalitetna kaznena politika u zemljama regije? Ko učestvuje u kreiranju zakonodavstva u ovoj oblasti - politika
Koliko se ulaže u inovacije u zemljama regije? Ima li podrške za inovacije mladih nadarenih stručnjaka? Mogu li biti bolji i
Kako prepoznati vršnjačko nasilje? Koja je vrsta nasilja najčešća među djecom i kako pomoći žrtvi? Mogu li se škole smatrati
Oglasi