Kosovo

Skupština Kosova nije imala kvorum za održavanje sjednice na kojoj je trebao biti izabran predsjednik parlamenta.
Imali smo čas srpsko-hrvatskog jezika kad se na vratima pojavila dežurna učenica sa važnim saopštenjem.
Zajednička deklaracija o opstanku je ambiciozan i tupav poduhvat za zamajavanje ionako sluđenog srpskog naroda.
Zbog težine počinjenih zločina i činjenice da još nije odslužio dvije trećine kazne odbijen je zahtjev za puštanje.
Predsjednik Kosova Hashim Thaci kaže da sa Srbima ima odličnu saradnju.
Ambasador SAD-a na Kosovu navodi kako se ne procesuiraju slučajevi optuženih državnih službenika.
Oglasi