Kriminal

BiH je vjerovatno jedina zemlja na svijetu koja nema vrhovni sud, kaže pravni ekspert Kasim Trnka.
Zvaničnici dogovorili da se starosna granica za migrante kojima se uzimaju otisci prstiju spusti sa 14 na šest godina.
Zakonom o stečaju su radnici u Federaciji BiH godinama bili žrtve kršenja ljudskih prava, a za to niko ne odgovara.
Dok su na prvom mjestu po počinjenju krivičnih djela u Njemačkoj Sirijci, državljani Srbije su na tom popisu sedmi.
Optuženi se terete da su izdejstvovali donošenje sudskih presuda i nezakonito vršili prijenos vlasništva nekretnina.
Ministar sigurnosti BiH kaže da je plan za atentat na njega vezan za posao koji radi.
Oglasi