Kulturna baština

Kulturna saradnja je, za region, sinonim zajedničkog djelovanja, a muzeji čuvari tradicije i hramovi kulture i umjetnosti. U
Izglasano da područje na kojem su sveta mjesta za muslimane, kršćane i Jeveje ostaje na listi ugrožene svjetske baštine.
U Ohridu je u fazi gradnje ili planiranja nekoliko projekata - od luksuznih apartmana do crkvenog sjedišta.
Al Mahdiju se sudi za ratni zločin zbog uništavanja svjetske baštine u Timbuktuu.
Stećci su dio svjetske baštine, odlučio je Odbor UNESCO-a na konferenciji u Istanbulu. Uz jedinstvenost i značaj stećaka kao
Stanovnici grada na jugu Turske se žale se da ni Vlada, ni UNESCO nisu poduzeli ništa da zaštite kulturno blago.
Oglasi