Libija

U Libiji je nužno pronaći rješenje kojim bi se izbjeglo nanošenje štete naftnim terminalima uslijed vojnih akcija.
Akcije spašavanja migranata koje sprovodi italijanska obalna straža su i dalje u toku.
Djeca izbjeglice koja bježe od nasilja u svojim zemljama izložena su zlostavljanju u pritvorima u Libiji.
U razgovorima sa 100 žena i djece polovina je rekla da su bili silovani ili zlostavljani više puta za vrijeme putovanja.
Ukupno 69 izbjeglica i migranata pronađeno je u kontejneru na kamionu koji ih je trebao odvesti do plaže u Khomsu.
Moskva pokušava biti oprezna u svakom koraku koji se tiče Libije, držeći se pritom stava arapskih država.
Oglasi