Ljubljanska banka

Od početka decembra prošle godine Slovenija je primila 10 hiljada zahtjeva za povrat stare devizne štednje Ljubljanske banke
Slovenski fond za sukcesiju počinje primati zahtjeve štediša Ljubljanske banke u Hrvatskoj i BiH za povrat štednje.
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu još prošle godine u julu donio je presudu kojom je Slovenija obavezna da hrvatskim
Slovenija je od Vijeća ministara BiH tražila potpisivanje memoranduma, odnosno ustupanje baze podataka o štedišama.
Zahtjeviće se podnositi od početka decembra ove godine do početka decembra 2017. godine poštom ili lično.
Zahtjevi će se primati od 1. decembra ove do 31. decembra 2017. godine.
Oglasi