Luxor

Do Luxora nije stiglo nasilje koje je paraliziralo Egipat, no to je uplašilo turiste i uništilo lokalnu ekonomiju.
Na ekonomiju i život stanovništva egipatskog drevnog grada su utjecali revolucija i nedavni pad balona.
Oglasi