Madrid

Na obalu Španije dovedeni migranti preuzeti sa pet brodova koji su pokušali preći Gibraltarski moreuz.
Sanchez i Torra trebali bi se sastati 9. jula u Madridu što će biti prvi sastanak šefova španske i katalonske vlade.
Španski spasioci su na moru spasili više od 600 ljudi, od kojih polovina u Gibraltarskom moreuzu.
Izrasli su novi termini za zemlje u kojima vladaju desne autokrate, među kojima su Trampolandija i Putinistan.
Nagradu Creative dodijeljena je Al Jazeeri za pružanje detaljne slike o onome što se događa u arapskom svijetu.
U mauzoleju Dolina palih u Madridu nalaze se bazilika i križ visok 150 metara, koji su izgradili ratni zarobljenici.
Oglasi