Makedonci

Odluka Đorga Ivanova da ne dodijeli mandat Zaevu izazvala je veliku političku krizu u Makedoniji i podstakla proteste.
Albanske stranke najavile su kako će izaći sa zajedničkom platformom, nakon što pripreme finalni dogovor.
Vlast optužuje opoziciju da želi federalizirati zemlju i uvesti dvojezičnost u cijeloj zemlji.
Nepisano pravilo u Makedoniji je da nakon izbora, vladajuću koaliciju formiraju makedonska i albanska stranka. Međutim,
Za 250 gimnazijalaca, makedonske nacionalnosti, iz Tetova, grada na sjeverozapadu Makedonije, školska godina još nije počela
Nezavisni kandidat na izborima u Hrvatskoj kaže da Bošnjaci ne mogu biti zadovoljni zastupljenošću u vlasti.
Oglasi