Matale

Marksističa partija sumnja da su žrtve stradale 70-tih ili 80-tih, kada je Vlada ubila više od 60.000 mladih.
Ništa nije pronađeno
Oglasi