Muslimani

Lokalni mediji su izvijestili da se novoj sekciji ʽJevreji unutar Alternative za Njemačkuʼ pridružilo 19 osoba.
Smatra se da je milion pripadnika muslimanske etničke skupine Ujgura zatočeno u centrima širom Kine.
Sigurnosna i obavještajna služba navodi da je povećan broj poruka i izjava usmjerenih uglavnom prema muslimanima.
Hutba je sedmično obraćanje imama, po mnogočemu se može okarakterisati kao najjači medij u ljudskoj civilizaciji.
Kineske vlasti pokrenule su inicijativu da se promijeni naziv rijeke Aiyi jer se dovodi u vezu s arapskim jezikom.
Ministar unutrašnjih poslova prijetio je da će zatvoriti džamije i rekao je da je islam 'nekompatibilan sa Ustavom'...
Oglasi