Nadzorni banaka

Mehanizam će omogućiti direktnu dokapitalizaciju banaka, umjesto ranije prakse da se novac prosljeđuje preko vlada.
Oglasi