Nalog

Mađarska vlada naložila je Upravi MOL-a da napravi reviziju portfelja te kompanije i, ako je potrebno, pripremi nužne korake
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala potvrdio je da je putem međunarodne pravne pomoći zatražio
Oglasi