Novac

Do 2023. Švedska planira postati društvo bez gotovine. Evropska država koja je prva započela štampati novac, sada ga želi
Repatrijacija je uslijedila nakon novih propisa koji su Vladi omogućili da oporezuje dobit akumuliranu u inostranstvu.
Kirchner je odgovorna za sistem u kojem su direktori kompanija isplaćivali vladinim dužnosnicima milione dolara.
Novac će biti iskorišten u oblasti energetike i zaštite živote sredine, kao i za učešće u programima EU-a.
Najmanje dva sudara izazvana kod East Rutherforda u New Jersey nakon što je iz blindiranog vozila počeo ispadati novac.
Trump kaže da je teško opozvati nekoga tko nije učinio ništa pogrešno i koji je stvorio najbolju privredu u historiji.
Oglasi