Ontario

Prije 40 godina, živa koja je dospjela u rijeku blizu zajednice kanadskih starosjedilaca izazvala je velike zdravstvene
Ova operacija je rezultat istrage vođene više od godinu dana zajedno s Američkom saveznom policijom FBI.
Michael Zehaf-Bibeau, koji je ubijen u kanadskom Parlamentu, bio je vođen političkim motivima, kaže policija.
Novi naraštaj farmera ne mijenja samo izgled, nego i način na koji ljudi razmišljaju o farmama.
Kamion i kombi u kojem je bilo 13 ljudi sudarili su se u blizini grada Stratforda u Kanadi.
Nazivaju je centralnom željeznicom Ontarija i nije riječ o običnoj igrački, već o umjetničkom djelu.
Oglasi