Palestina

Mogućnost približavanja, u kojem je veliku ulogu imao Egipat, posljedica je promjena generacija u vrhu Fataha i Hamasa.
Netanyahu odluku SAD-a da napusti UNESCO nazvao 'hrabrom i moralnom' te nekoliko sati nakon SAD-a najavio isto...
Izrael tvrdi da bilo kakav mirovni sporazum Palestine mora da se pridržava međunarodnih sporazuma.
Blizu 5.000 žena pješačile su do rijeke Jordan gdje su podignule šator nazvan po majkama praotaca muslimana i Židova.
Palestincima će biti dozvoljeno da putuju kroz izraelske kontrolne punktove samo zbog humanitarnih ili hitnih razloga.
Izraelski premijer istakao je da se nastavlja gradnja hiljada stambenih jedinica u ilegalnom naselju kod Jerusalema.
Oglasi