Palestinska uprava

Šefovi diplomatija Arapske lige poslat će delegaciju da sakupi novac koji je potreban palestinskoj Vladi.
Abbasova naredba se odnosi na sve javne dokumente, uključujući lične karte, vozačke dozvole i pasoše.
Zemlje Arapske lige nisu ispunile obećanje da će Palestinskoj upravi isplatiti novac koji je Izrael zadržao.
Promjena naziva je odraz nedavnog unapređenja palestinskog statusa u Ujedinjenim narodima.
Ako se ne nastave mirovni pregovori, Abbasće punu odgovornost za okupiranuZapadnu Obalu prenijeti na izraelsku vladu.
Članice Arapske lige dogovorile nadoknaditi gubitak od 100 miliona dolara, koje je Izrael uzeo Palestinskoj upravi.
Oglasi