Panama

Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara danas objavljuje bazu podataka pravnih i fizičkih subjekata obuhvaćenih
Pretraživanjem baze ICIJ-a za Hrvatsku dolazi se do imena 17 kompanija koje su poslovale sMossack Fonsecom.
Panama ja odlučila da usvoji međunarodne standarde za prijavljivanje poreza.
Policijska vozila su okružila zgradu u kojoj je sjedište kompanije i tim Javiera Caravalla je počeo pretres.
Njemački ministar finansija kazao da bi zemlje koje odbiju inicijativu protiv utaje poreza mogle biti kažnjene.
Nakon mnogih skandala, istraga i kazni svjetske banke su opet u fokusu. Ovaj put pogodio ih je Panama Papers. „Zatvoreno do
Oglasi