Podgorica

Namjera je da se Crna Gora usporava ili čak blokira na daljem putu ka članstvu u Evropsku uniju, tvrdi Milo Đukanović.
Ova zemlja neće biti prihvatilište migranata u ime Evropske unije, kazao je crnogorski premijer Duško Marković.
Do sada je otvoreno 30 od ukupno 33 poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, privremeno zatvorena tri poglavlja.
Administrativni odbor crnogorskog parlamenta predložio je skupštini razrješenje članice Vijeća Agencije za sprečavanje
Za većinu izbjeglica Crna Gora je samo tranzitna tačka ka Zapadu, no dio njih odlučuje tražiti azil i ostati.
Direktorica Radio-televizije Crne Gore Andrijana Kadija smijenjena je odlukom Savjeta javnog servisa te zemlje zbog, kako je
Oglasi