Pomoć

Svjetska organizacija kaže da joj ove godine treba 1,5 milijardi dolara za humanitarnu pomoć u ovom dijelu Afrike.
Grčka i kreditori složili se da će nastaviti razgovore i zalažu se za promjenu fokusa sa štednje na strukturne reforme.
Turska je zbrinula tri miliona izbjeglica iz Sirije od čega je 850.000 djece, a na skrb je potrošeno 25 milijardi eura.
Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede sutra kreće s prvim isplatama od ukupno 346 miliona eura nacionalnih poticaja
Slijepa i slabovidna lica, ali i druge osobe sa invaliditetom, svojim rukama su sebi napravili posao.
Skoro 3.100 zatvorenika u 12 kazneno-popravnih ustanova u Makedoniji nisu zdravstveno osigurani, iako im po zakonu to pravo
Oglasi