Poslodavci

Bh. građani putem agencija odlaze na rad u fabrike za proizvodnju auta i televizora za satnicu od maksimalno tri eura.
Interaktivno
Alphabet, Microsoft i Japan Exchange Group su na vrhu liste.
Zloupotrebe bolovanja se dešavaju, ali nekada su radnici primorani to da urade, tvrde iz sindikata.
U parlamentu izglasan zakon kojim se zabranjuje nošenje odjevnih predmeta u javnosti, kojima se potpuno prekriva lice.
Federalni zavod za zapošljavanje potvrdio je da je u nekim kantonima javni poziv bio otvoren i manje od dvije minute.
Reformska agenda u Federaciji BiH podrazumijeva i donošenje novih zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Prednacrti ovih
Oglasi