Prilep

Muslimani u Prilepu nemaju vjerski objekat gdje bi se molili. Čarši džamija dvanaest godina je u ruševinama. Ovaj spomenik
Gradonačelnimk Prilepa apelirao na pomoć građana za obnovu konaka manastira Treskavec, koja će koštati milion eura.
Nepristupačan teren, bez vode, usporio je intervenciju vatrogasnih jedinica.
Oglasi