Promjena imena

Šta li će biti kad bh. Parlament, nakon čistke ustaškog smeća, zatraži da se sa ulica istjera i Draža Mihailović?
Ako se usvoji promjena, vlasti će priložiti novo ime u Ujedinjenim narodima te će postati kratko službeno ime države.
Duvno nekada ili Tomislavgrad sada. Promjena imena grada nije promijenila sudbinu mještana. I dalje se odlazi trbuhom za
Međunarodno izdanje New York Timesa 15. listopada će promijeniti ime u International New York Times.
Oglasi