Regija

Budućnost čitavog zapadnog Balkana leži u euroatlantskoj porodici, rekao je generalni sekretar NATO-a.
Zastupnica u Evropskom parlamentu smatra da je nužno izbjeći pomjeranje granica u okviru dogovora između Srbije i Kosova
Interaktivno
Najbrži internet je u Singapuru, najsporiji u Jemenu; u regiji prednjači Slovenija, dok je najsporiji u Crnoj Gori.
Koliko zemlje regije troše na odbranu? Kakva je mirnodopska uloga vojski? Da li je ponovno uvođenje vojnog roka dobro
Šef njemačke diplomatije istakao kako će se u suprotnom ta regija okrenuti drugima koji su na to spremni.
Koliko je kvalitetna gradnja u regiji? Poštuju li se principi projektovanja i građenja seizmički otpornih objekata? Jesu li
Oglasi