Religija

Član je Komisije za islamsko-kršćanski dijalog i predsjednik Federacije evropskih islamskih organizacija. Porijeklom je
Sve je počelo kao reklama o međureligijskom prijateljstvu, ali je izraslo u blisko prijateljstvo dva čovjeka.
Kažu da su njihova razilaženja sa zvaničnom Islamskom zajednicom zasnovana na različitim tumačenjima islama.
Niko se nije sjetio vremena inkvizicije za vrijeme koje su hrišćanski mislioci bježali u islamske zemlje.
Piše: Amela Jordamović Kada biste danas bilo kojeg Goraždanina pitali da li je nekada u njegovom rodnom gradu postojala...
Na tromeđi Poljske, Litvanije i Bjelorusije još od 14. stoljeća žive Tatari, koji su se naselili tokom Džingis-kanovih
Oglasi