Religija

U ovoj epizodi pratimo i istražujemo čovjekovu borbu za razumijevanje prirode, života, smrti i svijeta. Otkrivamo početke
Uz onu u Sarajevu, džamija Sultanija Valida, ima status carske ili careve, jer ju je gradila sultanova porodica.
Član je Komisije za islamsko-kršćanski dijalog i predsjednik Federacije evropskih islamskih organizacija. Porijeklom je
Sve je počelo kao reklama o međureligijskom prijateljstvu, ali je izraslo u blisko prijateljstvo dva čovjeka.
Kažu da su njihova razilaženja sa zvaničnom Islamskom zajednicom zasnovana na različitim tumačenjima islama.
Niko se nije sjetio vremena inkvizicije za vrijeme koje su hrišćanski mislioci bježali u islamske zemlje.
Oglasi