Sarajevo

Jedna od tradicija tokom mjeseca ramazana je da se u džamijama širom Bosne i Hercegovine uče mukabele. Mnoštvo vjernika se
BiH ima složeniju historiju od mnogih evropskih centara obrazovanja, koja seže duboko u prošlost i koja nije istražena.
Primjedbe stranih investitora u BiH su brojne, a stanje poslovnog ambijenta potvrdila je Evropska komisija.
Urušava se dostignuti nivo zdravstvenih usluga, kao i kvalitet i sigurnost procesa dijagnostike i liječenja.
Reakcija ministra kulture KS Mirvada Kurića skrenula je pažnju na propis koji će imati negativne posljedice.
Genocid u BiH se i dalje negira, a ratni zločinci veličaju, tvrdi Denis Bećirović, zastupnik SDP-a BiH.
Oglasi