Saudijska Arabija

Laureti su u pismu naveli da je smrtna kazna izrečena za 14 pripadnika šiitske manjine.
Kanadske opozicione stranke i aktivisti za ljudska prava traže od Vlade obustavu prodaje oružja Saudijskoj Arabiji. Vojna
Stotine trupa sa obje strane učestvovale su u manevrima nazvanim Željezni štit.
Istovremeno, otvaraju se nove pomorske linije za izvoz katarskih proizvoda.
Kuvajtski poziv na dijalog prati američki pritisak da se suprotstavljene strane dovedu za pregovarački stol.
Svaki hadžija mora proći provjere sigurnosnih službi što je razlog zbog kojeg mnogi odustaju od odlaska na hadž.
Oglasi