Save the cihldren

Na jugu Makedonije, na jednoj od tranzitnih tačaka balkanske izbjegličke rute, u Đevđeliju iz Grčke dnevno i dalje prelazi nekoliko hiljada...
Ništa nije pronađeno
Oglasi