Selefije

Reisu-l-ulema IZ u BiH za Al Jazeeru govori o selefizmu, ISIL-u, islamu i njegovoj instrumentalizaciji...
U zgradi agencije SIPA još traje kriminalistička obrada nad preostalih 14 uhićenih pripadnika selefijskog pokreta.
Širom Bosne i Hercegovine provedena je velika akcija hapšenja. Na udaru su bili centri pripadnika selefijskog pokreta.
Islamski pravac koji je tokom druge polovine 20. stoljeća privukao pažnju svjetske javnosti je tzv. politički islam.
Mlađa generacija selefista danas predstavlja opoziciju staroj ulemi koja štiti autokratsku vlast.
Selefizam sve više poprima ozbiljnu političku dimenziju i nezaobilazan je faktor u savremenom arapskom svijetu.
Oglasi