Sindikat

Štrajkom je pogođeno gotovo 100.000 putnika jer njemačka aviokompanija ne želi povećati plate pilotima za 3,7 posto.
Hrvatska privreda rasla je u prva dva kvartala 2016. za više od dva posto. Time je ispunjen uslov iz sporazuma hrvatske
Službenici u zatvorima, tužilaštvima i sudovima počet će štrajk 1. novembra, traže da im se povećaju zarade.
Socijalni partneri u Federaciji BiH postigli su saglasnost o Opštem kolektivnom ugovoru. Značajnijih izmjena u odnosu na
Izmjene radnog zakonodavstva u BIH unose nemir među sindikaliste. U jednom entitetu, Republici Srpskoj, novi zakon je upravo
U Federaciji BiH održan je sastanak socioekonomskog vijeća: Sindikat, poslodavci i Vlada Federacije. Glavna tema bile su
Oglasi