Slovenija

Slovenija je 2009. godine ušla u jednu od najdubljih recesija u Evropskoj uniji. Ekonomska kriza je bitno utjecala na
Slovenija je 2009. godine ušla u jednu od najdubljih recesija u Evropskoj uniji. Ekonomska kriza je bitno utjecala na
Prosječna plata na području bivše Jugoslavije je najviše porasla u Hrvatskoj i to za 71,42 eura.
Stajalište Slovenije je da su dvije nekretnine u vlasništvu slovenske države i u privatnom vlasništvu.
Grob vođe četničke organizacije Zbor nalazi se neobilježen na području Slovenije i za njega zna manji broj ljudi.
Ako se slovenske stranke ne dogovore o novoj parlamentarnoj većini, uskoro bi se mogli održati prijevremeni izbori.
Oglasi