Sofija

Agencija za izbjeglice Ujedinjenih naroda od Bugarske je tražila da poveća pomoć izbjeglicama. Za razliku od drugih
Na putu ka zapadnoj Evropi u Bugarsku je ove godine došlo blizu 16 hiljada izbjeglica. Većina put nastavlja dalje ka zapadu
Izbjeglice na putu ka zemljama Zapadne Evrope prolaze i kroz Bugarsku, ali u znatno manjem broju nego na balkanskoj ruti
Tri države spremne da zatvore granice za izbjeglice ukoliko to učine Austrija i Njemačka.
Jedna od trasa kojom izbjeglice sa Bliskog istoka idu ka zemljama zapadne Evrope jeste i Bugarska. Kroz tu zemlju u
Bugarska je zemlja koja se nalazi na trasi migranata sa Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Iako članica Evropske unije ona je
Oglasi