Strasbourg

Za funkciju predsjednika Evropskog parlamenta pretendira troje Italijana, dva Belgijanca, Rumun i Britanka Jean Lambert.
Primjenjivi zakonski okvir predviđao je moguće oslobađanje iz vjerskih razloga, ali tek nakon puberteta.
Nagrada je dodijeljena Nadiji Murad i Lamiji Aji Bashar, djevojkama koje su preživjele seksualno ropstvo pod ISIL-om.
Upitno je da li će BiH uskladiti Ustav sa presudom Sejdić-Finci do 31. januara, što bi moglo zakočiti eurointegracije.
Nezavisni novinar Hadi Abdullah se suočio sa brojnim opasnostima dok je izvještavao o sukobima u Siriji.
Slovenija traži od Hrvatske najmanje 360 miliona eura odštete.
Oglasi