Tehnologija

Vozilo je razvijeno u saradnji sa ruskim proizvođačem dronova, a koristit će se u hitnim situacijama i tokom gužvi.
Navedena oružja na kojima se radi su 'nova vrsta prijetnje', tvrdi se u studiji RAND-a...
Putovanja na najudaljenija odredišta u budućnosti će trajati 30 minuta, po cijeni avionske karte za ekonomsku klasu.
Roboti su programirane mašine sposobne autonomno izvršavati zadatke, uključujući u vojne svrhe usmrćivanje ljudi.
Prije četiri decenije najveća ulaganja u jednu firmu bila su u sredstva, objekte i proizvodnju. Danas najveće svjetske
Iz izvještaja Pentagona zaključuje se da su snage SAD-a u Evropi neadekvatno organizirane i tehnološki opremljene.
Oglasi