Tetovo

U Makedoniji se glasa do 19 sati. Do sada nije bilo većih problema, iako nezavisni posmatrači ukazuju na određena kršenja
Vlast optužuje opoziciju da želi federalizirati zemlju i uvesti dvojezičnost u cijeloj zemlji.
Ekološki inspektori u Makedoniji zabranili su rad fabrike Jugohrom, jer nisu postavili sistem za pročišćavanje plinova.
Za 250 gimnazijalaca, makedonske nacionalnosti, iz Tetova, grada na sjeverozapadu Makedonije, školska godina još nije počela
Učenici makedonske nacionalnosti skoro dvije godine uče u privremenim prostorijama.
Gotovo 100 litara po kvadratnom metru zasulo je prošle subote Skoplje i Tetovo, deseci osoba su poginuli, među njima i djeca
Oglasi