Tetovo

Ali Ahmeti kaže da će odluku uskladiti s voljom ljudi koji su glasali za DUI te očekivanjima građana i stranih partnera.
Prema preliminarnim podacima makedonske državne izborne komisije, a na osnovu 99,72 posto obrađenih biračkih mjesta,
U Makedoniji se glasa do 19 sati. Do sada nije bilo većih problema, iako nezavisni posmatrači ukazuju na određena kršenja
Vlast optužuje opoziciju da želi federalizirati zemlju i uvesti dvojezičnost u cijeloj zemlji.
Ekološki inspektori u Makedoniji zabranili su rad fabrike Jugohrom, jer nisu postavili sistem za pročišćavanje plinova.
Za 250 gimnazijalaca, makedonske nacionalnosti, iz Tetova, grada na sjeverozapadu Makedonije, školska godina još nije počela
Oglasi