Tetovo

Gradonačelnica Tetova kaže da politika Albanaca u Makedoniji nije vođena crtanjem granica.
Ali Ahmeti kaže da će odluku uskladiti s voljom ljudi koji su glasali za DUI te očekivanjima građana i stranih partnera.
Prema preliminarnim podacima makedonske državne izborne komisije, a na osnovu 99,72 posto obrađenih biračkih mjesta,
U Makedoniji se glasa do 19 sati. Do sada nije bilo većih problema, iako nezavisni posmatrači ukazuju na određena kršenja
Vlast optužuje opoziciju da želi federalizirati zemlju i uvesti dvojezičnost u cijeloj zemlji.
Ekološki inspektori u Makedoniji zabranili su rad fabrike Jugohrom, jer nisu postavili sistem za pročišćavanje plinova.
Oglasi